Feb. 21, 2021

Text

Poštovani vinogradare, voćari, cvećari i svi koji se bave organskom proizvodnjom, prema dosadašnjim iskustvima ovaj kompozitni aterijal pokazao je mnoge prednosti. 

_  ima garanciju 100 godin

_. Ne koridora i ne truli:

_. Ne sprovodi toplotu ni hladnoću :

_. Fleksibilaan kao pritoka za naročito mladu i krhku stabljiku:

-  pogodan za izradu plastenika

Jednom rečju ima jako široku primenu, ekološki proizvod pogodan i u građevinarstvu.