Nov. 4, 2019

Text

TEŽIŠTE PRIMENE KOMPOZITNE ARMATURE

Kompozitno kolje prečnika 16mm može da zameni i drvene pritke za intenzivne bašte čija je primena otežana sledećim faktorima:

Prednosti rada sa nama - Konstantan, visok kvalitet proizvoda - neograničen kapacitet proizvodnje (4 fabrike u RF) - brza proizvodnja - širok asortiman proizvoda - fleksibilno formiranje cena - mogućnost izrade proizvoda pod brendom naručioca - Proizvodi sa visokim eksploatacionim svojstvima.