Nov. 4, 2019

Text

Korišćenje visokokvalitetnih materijala:

Staklo „roving” američkog holdinga Owens Corning (receptura stakla bez bora, otpornog na koroziju) Visokokvalitetne adhezivne smole evropske proizvodnje, koje prolaze stroge kontrole kvaliteta primene Zaštićena patentom tehnologija proizvodnje Stabilizacija proizvoda radi manjeg uticaja faktora spoljne sredine Garantni rok trajanja proizvoda na otvorenom Mogućnost proizvodnje oslonaca prečnika od 4 do 25mm Obeležavanje, sečenje na meru.

Oblast primene

Kompozitno kolje prečnika 16mm može da zameni i drvene pritke za intenzivne bašte čija je primena otežana sledećim faktorima:

Teška izrada

Velika težina

Kratak rok trajanja

Potrebna impregnacija

Prednosti rada sa nama - Konstantan, visok kvalitet proizvoda - Neograničen kapacitet proizvodnje (4 fabrike u RF) - Brza proizvodnja - Sirok asortiman proizvoda - Fleksibilno formiranje cena - Mogućnost izrade proizvoda pod brendom naručioca - Proizvodi sa visokim eksploatacionim svojstvima.