Sistem poslovanja

 

 

MREŽA registrovanih, privilegovanih i zaštićenih potrošača i Biznis partnera

 

Sistem Biznis partnera

Ovo je specifičan vid poslovanja bez investiranja u posao. Kupovinom proizvoda kao registrovani privilegovani potrošač, Vi investirate novac u prevenciju sopstvenog zdravlja i zdravlja svoje porodice, a ne u posao.
Sistem koji je kompanija usvojila, vas kao vernog i privilegovanog potrošača Kompanija dodatno nagrađuje za preporuku prijateljima. 
Sistem Biznis partnera je sistem poslovanja koji ničim ne uslovljava svoje saradnike - Biznis partnere. Članstvo je potpuno BESPLATNO i trajno sve dok postoji potreba za kupovinom proizvoda ili usluga sa popustom u iznosu od 25% od pune cene sa PDV-om, iz ponuđenog programa i važećeg Cenovnika.

Članstvo je trajno. Postoje dva vida članstva i to:

 • Privilegovani potrošač: (ostvaruje popust pri svakoj kupovini, ima poene ali ne učestvuje u raspodeli dobiti Firme, sve dotle dok na mesečnom nivou ne dostigne, sam ili sa svojim učlanjenim saradnicima, nivo do prve pozicije od 200 poena). Tada automatski postaje Biznis partner sa pravom ostvarivanja dodatne stimulacije-zarade. Ispod tog nivo poeni pripadaju sponzoru-mentoru preko kog se učlanio.
 • Biznis partner: kupujući proizvode na svoj ID broj i sa saradnicima i privilegovanim potrošačima kumulativno u toku meseca, ostvaruje status iz tabele, Pored prava na popust, gradi strukturu uključujući nove saradnike, ostvaruje pravo na zaradu po kompenzacionom planu Kompanije.

Titule su trajne. (Isplata realnih zarada vrši se prema realnom prometu) Isplata zarade za prethodni mesec do 10-tog. u tekućem mesecu (na primer, za jul isplata do 10. avgusta). Nema uslovljavanja jer nema obavezne lične kupovine za isplatu zarada, važno je da mreža ima promet od potrošnje svih učesnika u prometu roba i usluga. Najbolji preporučilac proizvoda je 100%-ni potrošač. On postaje uzor svojim saradnicima.

Nema članarine.


Registrovani privilegovani i zaštićeni potrošači mogu se snabdevati u poslovnom centru Firme ili online kupovinom. Firma plaća u Srbiji poštanske troškove za porudžbinu preko 50 poena, (a može i zbirni paket za više članova na jednu adresu – plaćanje proizvoda pouzećem).
Za slanje paketa van Srbije potrebno je ukupno minimum 100 poena porudžbine, (može i zbirno na jednu adresu, sa prethodnom uplatom na račun Firme, kako biste ostvarili pravo na besplatnu dostavu.


Dobro je za izgradnju mreže.


Poklon proizvod dobija novi učlanjeni potrošač prilikom prve kupovine proizvoda, (jednokratno sa prvom kupovinom proizvoda iz ponude – dobija poklon koji nije bodovan). Vrednost poklon proizvoda direktno zavisi od iznosa računa kupljenih proizvoda koji definiše Kompanija.

Biznis partner ovaj posao može da radi klasično - pojedinačnim ili grupnim prezentacijama, putem interneta, webinara, telefona – kako kome odgovara.


Linearni sistem, pozicije od 5% do 22% a dalje stimulativno do ostvarivanje KARIJERE.

Pozicije i titule:

 • 200 poena: 5% (Junior distributer 1)
 • 600 poena: 7% (Senior distributer 2)
 • 1200 poena: 10% (Distributer 3)
 • 2400 poena: 13% (Srebrni Distributer 4)
 • 4000 poena: 16% (Lider 5)
 • 6800 poena: 19% (Viši Lider 6)
 • 10000 poena: 22% (AM - Asistent Menadžer 7)

Vrednost 1 poena je 1 euro u protivvrednosti domaće valute. Vrednost poena je ista pri kupovini i pri isplati provizije. 

Uslovi za višu poziciju od AM (Asistent Menadžer):

 • Asistent Menadžer + 2400 poena = Menadžer: 22+2= 24%
 • Asistent Menadžer + 4000 poena = Viši Menadžer: 22+3= 25%
 • 3 Asistent Menadžera = Zlatni Menadžer: 22+4= 26%
 • 4 Asistent Menadžera (AM) = Platina: 22+5= 27%
 • 5 Asistent Menadžera = Dijamant: 22+6= 28%

Od pozicije Menadžer, razlika kao dodatak od 2-6% na promet AM-a, dobija Biznis partner koji je ostvario dotičnu titulu i plus zbirni procenat razlike (od potrošača) i od 5% do svoje titule mimo grane na 22%. Ukoliko Biznis partner iznad ima istu poziciju nema tu razliku na promet AM jer nije ispunio uslov. Dakle mora biti bar za jedan stepen viša pozicija.

 

KARIJERA:


Ukupno 4% na promet strukture raspoređeno po titulama i to:

 • Viši Menadžer - dodatnih 1,5% na ukupan promet svoje strukture
 • Zlatni Menadžer - dodatnih 1% na ukupan promet svoje strukture
 • Platina - dodatnih 0,8% na ukupan promet svoje strukture
 • Dijamant - dodatnih 0,7% na ukupan promet svoje strukture

Kada Biznis partner-Dijamant, sa prometom svoje strukture ostvari poziciju sa 5 Dijamanata, dobija zvanje KRUNSKI DIJAMANT i tada sa Kompanijom potpisuje poseban Ugovor. Ovaj Sistem Biznis partnera stupa na snagu potpisivanjem Ugovora svakog pojedinca sa Kompanijom o Poslovnoj saradnji odnosno pružanju usluga.